Elektryczność statyczna to zjawisko wytwarzania się na obiektach nadmiarowych ładunków elektrycznych. Ładunki pojawiają się najczęściej na materiałach o słabej przewodności elektrycznej (izolatorach, dielektrykach). W szczególnych przypadkach mogą one zgromadzić się na odizolowanych od ziemi obiektach przewodzących (w tym na ciele człowieka).
      Oddziaływanie ładunków elektrostatycznych przysparza w przemyśle rozmaitych trudności z prowadzeniem procesów technologicznych, zagraża bezpieczeństwu pracowników obsługi, stwarza niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, zakłóca działanie aparatury elektronicznej.
      Oferowane przez nas urządzenia to aktywne neutralizatory ostrzowe, o podwyższonej częstotliwości. Kompletny dejonizator składa się z zasilacza wysokiego napięcia (TZWN-05) oraz jednej lub większej ilości elektrod ostrzowych JO96/x/L przyłączonych do niego specjalnym przewodem.
      Elektrodę(-y) umieszcza się w pobliżu materiału, który ma zostać zneutralizowany.
Po załączeniu zasilacza, w pobliżu szpilek elektrod, powstaje silne pole elektryczne. W wyniku tego następuje wyładowanie niezupełne (ulot). Powoduje ono intensywną jonizację cząsteczek powietrza (rozpad na jony dodatnie i ujemne). Pod wpływem działania sił elektrostatycznych naelektryzowany materiał przyciąga odpowiednie (przeciwnego znaku) jony, które neutralizują jego ładunek.

                             idea usuwania ładunków elektrostatycznych

      Przy neutralizacji materiałów nieciągłych (tkaniny, przędza, włókna ..) można stosować jedną elektrodę. Dla materiałów litych (folia, papier powlekany ..) zaleca się użycie dwóch elektrod, umieszczonych po obu stronach wstęgi.

Uwaga!
Wskutek działania wielu różnych czynników (tarcie, docisk, temperatura ...) ładunek elektrostatyczny może ponownie nagromadzić się na materiale.

   urządzenie do usuwania ładunków elektrostatycznych   neutralizator do eliminacji ładunków elektrostatycznych   dejonizator do neutralizacji ładunków elektrostatycznych   neutralizator do usuwania ładunków elektrostatycznych

Filed under Pliki do pobrania

                  Dejonizator ostrzowy - instrukcja użytkownika


          

© 1993-2022 by Miziak                                                                                                                                                         www.miziak.zgierz.eu